• 17 - 21 Eylül 2021, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

 • KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2021

  17 - 21 Eylül 2021, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

 • KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2021

  17 - 21 Eylül 2021, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

  KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2021

  17 - 21 Eylül 2021

DAVETDeğerli Meslektaşlarımız,


Kardiyovasküler Akademi Derneği Ulusal Kongresi, 17–21 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elexus Hotel Girne Kıbrıs’ ta gerçekleşecektir.


“Önce siz, öncü biz” ilkesi ile kongremizde her zaman olduğu gibi kardiyolojinin gelecek yıldızları olan siz genç kardiyoloji hekimlerini, her anlamda genç kalmayı bilmiş, alanında öncü olan deneyimli öğretim üyeleri ile buluşturuyoruz. Bilimsel verilerin ışığında, farklı görüşlerin özgürce tartışıldığı oturumlarımızda, kardiyolojideki en son konularla birlikte, günlük hayatta siz değerli meslektaşlarımızın en çok karşılaştığı ve zorlandığı sorunlara da çözümler bulacağız.


Her gün pratiğin ön planda olduğu kurslarla başlayacak olan kongremizde, en çok merak ettiğiniz konularda etkin ve yetkin olacak şekilde tecrübelerinizi geliştirme fırsatları bulacaksınız. Kurslarımızda, Transözefageal eko ve nadir hastalıklarda ekokardiyografik görüntülemeler, Transradial yolla koroner angiografi ve girişimsel tedaviler, Sağ kalp kateterizasyonu ve temel hemodinamik parametrelerin hesaplanması, İleri elektrokardiyografik değerlendirmeler, pacemaker implantasyon ve ayarları konuları kapsanmış olacaktır. Nasıl Yapalım?’ ve ‘Debate’ oturumlarında, güncel kılavuz önerileri ve randomize klinik araştırma sonuçları, pratik hayatımızda karşılaşılan durumların yönetimi ve bu durumların olgu bazlı değerlendirmesi yer alacaktır. ‘Salon konuşsun’ oturumları ile genç kardiyologlar, örnek vakalar ışığında kardiyolojideki gri alanları hep birlikte tartışacak ve günlük pratiklerindeki deneyimlerini diğer meslektaşları ile paylaşma fırsatı bulacaklardır


Her zaman olduğu gibi genç kardiyoloji hekimlerimizle yaptığımız ve gurur kaynağımız olan ulusal klinik araştırma sonuçlarını da kongremizde açıklayacağız. Bilimsel ve yaratıcı düşüncenin ön planda olduğu, fikirlerin özgürce tartışılacağı kongremize serbest giyim tarzı ile katılabilir ve sunum yapabilirsiniz.


Birlikte olmaya hasret kaldığımız şu günlerde, tüm pandemi önlemleri alınmış olarak güvenli, huzurlu, monotonluktan uzak, özenle hazırlanmış bilimsel ve sosyal programlarımızla sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

SaygılarımızlaOktay Ergene
Başkan
Ömer Kozan
Bilim Kurulu Başkanı
Mehdi Zoghi
Genel Sekreter
Berkay Ekici
Kongre Başkanı

KONGRE BİLİM KURULU

Serkan Asil
Veysel Özgür Barış
Nihan Çağlar
Çağlar Emre Çağlayan
Murat Çap
Mesut Demir
Yasemin Doğan
Mustafa Doğduş
Süleyman Efe
Berkay Ekici
Tuba Ekin
Sadık Volkan Emren
Emrah Erdoğan
Oktay Ergene
Gülay Gök
Görkem Göldağ
Sedat Kalkan
Tuğba Kemaloğlu Öz
Hakan Kılcı
Özgür Kırbaş
Mehmet Kış
Ömer Kozan
Ahmet Öz
Özlem Arıcan Özlük
Çağlar Özmen
Selvi Öztaş
Özgen Şafak
Onur Taşar
Mustafa Yenerçağ
Mehdi Zoghi

* Soyadına göre alfabetik olarak sıralıdır

GENEL BİLGİLERToplantı İsmi
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2021

Kongre Merkezi
Elexus Hotel, Girne, K.K.T.C.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir

Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve refakatçilerin 17 - 21 Eylül 2021 tarihleri arasında kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar ve öğle yemekleri sırasında stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını güvenlik açısından önemle rica ederiz.

Stand Alanı
Kongre süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu stand alanı 17-21 Eylül arası saat 08:30 - 17:30 arası açık olacaktır.

Toplantı Programı
16 Eylül 2021 Stand Kurulumu
17 Eylül 2021 Otele giriş ve Kayıt / Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu / Kurslar / Açılış
18 Eylül 2021 Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu / Kurslar
19 Eylül 2021 Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu / Kurslar
20 Eylül 2021 Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu / Kurslar
21 Eylül 2021 Bilimsel Program / Kurslar


Bilimsel Sekreterlik
Kardiyovasküler Akademi Derneği

Organizasyon Sekreterliği
*Yönetim Kurulu GenX Kongre ve Organizasyon Şirketini kongrenin resmi acentası olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebiniz olduğunda GenX Kongre’ye (kardiyovaskuler@genx.com.tr) başvurmanızı rica ederiz.BİLİMSEL PROGRAM


17 Eylül 2021

08:30 - 15:00 Girişler ve Kayıt İşlemleri
15:00 - 15:45 Kurs-1 Akademik EKG
Öğrenim Hedefleri: Olgu odaklı EKG örneklerinin (Supreventriküler ve geniş QRS’li taşikardiler, Ventriküler Taşikardi, pacemakerlerin uyarı ve algılama kusurları, İleti anormallikleri, interatrial blok) değerlendirmesi
15:45 - 16:30 Özel Hasta Gruplarının Yönetimi
Öğrenim Hedefleri: Özel hasta gruplarında tanı ve tedavi yaklaşımlarının tartışılması
• Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Gebelik ve Doğum Riskinin Belirlenmesi
• Yaşlanan Toplumda Senkopa Yaklaşım
• Perikardiyal Efüzyon Takibi Nasıl Yapılmalı?
• Poliklinikte Sekonder HT Yönetimi
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 17:30 Uydu Sempozyumu
17:30 - 18:15 Hipertansiyon ve Hipirlipidemi Tedavilerinde Hedefler Kesinleşti Mi?
Öğrenim hedefleri: HT ve/veya HLP hastalarında tedavi hedeflerine ulaşmak için güncel kılavuz önerilerin değerlendirmesi, Renal denervasyon ve PCSK9 inhibitörlerinin endikasyonları ve uygun hasta seçimin tartışılması

• Güncel Kılavuzların Ardından Hipertansiyon Tedavi Hedefleri Yerine Oturdu Mu?
• Renal Deveryasyon Yeniden Gündemde Mi?
• Hiperlipidemi Tedavisinde PCSK9 İnhibitörleri: Kime ve Ne Zaman?
• Antihipertansif ve Lipid Düşürücü İlaçların Alım Saatleri Hedefleri Etkiler Mi?
18:15 - 18:30 Açılış
18.30 - 19:00 Uydu Sempozyumu

18 Eylül 2021

09:00 - 09:45 Kurs-2 Pratik Ekokardiyografi Kursu
Öğrenim Hedefleri: Temel TEE ve Perioperatfik Kullanımı, PFO değerlendirilmesi, Amiloidoz, Fabry, Sarkoidoz, Hipertrofik KMP’leri Ayırıcı Tanısı
09:45 - 10:15 Uydu Sempozyumu
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Gündem: 4 “T”
Öğrenim Hedefleri: Yeni klinik araştırma sonuçlarıyla hastaların tanı veya tedavisinde pratik hayatımızda yer almayı, yerini sağlamlaştırmayı veya yaygınlaştırmayı hedefleyen yöntemlerin değerlendirmesi ve tartışılması

• Triküspit Kapak Yetersizliği: Yeni Tedavi Girişimleri
• Trigliserit Yüksekliği: Omega-3 ve/veya Fenofibrat?
• Tele-tıp: Devam Mı? Tamam Mı?
• TAVI (Başarının 10 Anahtarı):
11:30 - 12:00 Uydu Sempozyumu
12:00 - 12:30 Kahve Arası
12:30 - 13:15 Farklı Görüşler - 1
Öğrenim Hedefleri: KKS’larda ne zaman medikal tedavi ve ne zaman revaskülarizasyon ön planda olmasının güncel rehberler ve pratik deneyimleri ışığında değerlendirmesi

Kronik Koroner Sendromlarda Genellikle Tedavi Tercihim:
• Medikal
• Girişimsel
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:00 Nasıl Yapalım - 1
Öğrenim Hedefleri: Pratik hayatımızda karşılaşılan özel klinik durumların yönetiminin olgu bazlı değerlendirmesi ve karşılaşılan zorlukların tartışılması

• Tip 2 Miyokart Enfarktüs Hastasının Yönetimi
• Kalsifik Koronerlerde Girişimsel Tedavi
• AF Hızını Nasıl Kontrol Altına Alalım?
• Anevrizmatik Koroner Arter Hastalığında Yaklaşım Nasıl Olmalı?
15:00 - 15:30 Uydu Sempozyumu
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:45 Pulmoner Hipertansiyon Oturumu
Öğrenim Hedefleri: PH alt gruplarına yaklaşım ve güncel PH tedavisinde yeniliklerin değerlendirilmesi

• Grup 2 Pulmoner Hipertansiyon İhmal mi Ediliyor?
• KTEPH Hastalarına Multi-Disipliner Yaklaşım
• KTEPH Tedavisinde Pulmoner Balon Angioplasti: Ne Zaman?
• Güncel PAH Tedavisinde Son Durum
16:45 - 17:15 Uydu Sempozyumu
17:15 - 17:20 ARA
17:20 - 17:50 Uydu Sempozyumu
17:50 - 18:00 ARA
18:00 - 18:30 Uzmanına Danış

19 Eylül 2021

09:00 - 09:45 Kurs-3 Transradial Yaklaşımla Koroner Anjiyografi, Girişimsel Tedavi
Öğrenim Hedefleri:
09:45 - 10:15 Uydu Sempozyumu
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Girişimsel Kardiyoloğa İpuçları
Öğrenim Hedefleri: Her invaziv kardiyoloğun bilmesi gereken farklı lezyonlara müdahale yöntemlerinin tartışılması

• Radial Girişimlerde Bilinmesi Gerekenler
• Perkütan Koroner Girişim Sırasında Ecel Terleri Döktüren Komplikasyonlar ve Yönetimi
• Kangi CTO Lezyona ve Nasıl Müdahale Edilmeli?
• Bifurkasyon Darlıklarında Stentleme Teknikleri: Olgu Bazlı
11:30 - 12:00 Uydu Sempozyumu
12:00 - 12:30 Kahve Arası
12:30 - 13:15 Nerede Yanlış Yaptım? (Olgu Bazlı 4 Koroner Komplikasyon)
Öğrenim Hedefleri: Koroner anjiyografi işlemi ve/veya girişimsel tedaviler sırasında karşılaşılan komplikasyonlar ve çözüm yollarının tartışılması
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:00 Salon Konuşsun- 1
42 Yaş Kadın Hasta TA: 130/85 mmHg, LDL: 145 mg/dl, Babası 55 yaşında AMI Sonrası İki Stent İmplantasyonu, VKİ: 28 kg/m2
a) Tansiyon Değerinde Hedefte Miyiz?
b) Tedavide Balık Yağı Kullanırım
c) Kardiyak Riski Belirlemek İçin Efor Testi Yaparım
d) Risk Değerlendirmede Karotis Doppleri İsterim
e) Koroner BT Angiografi Yaparım
15:00 - 15:30 Uydu Sempozyumu
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:45 Kalp Yetersizliği Tedavisinin Güncelleri
Öğrenim Hedefleri: Güncel tedavi rehberleri ve klinik araştırma verileri ışığında kalp yetersizliğinin tedavisinde yeni ve gelecek tedavi modalitelerin değerlendirmesi

• ARNI ile 5 yılı Geride Bırakırken…
• SGLT-2’ler Beklentilerin Ötesinde Mi?
• Her ICD Adayına CRT Özelliği Olan Tedavi Tercih Edilmeli Mi?
• Vericiguat Yeni Bir Umut Mu?
16:45 - 17:15 Uydu Sempozyumu
17:20 - 17:50 Uydu Sempozyumu
17:50 - 18:00 ARA
18:00 - 18:30 Uzmanına Danış

20 Eylül 2021

09:00 - 09:45 Kurs-4 Kalıcı Pacemaker, ICD Kursu
Öğrenim Hedefleri: Uygun pil modu seçimi, implantasyon sırasının püf noktaları, güncel kılavuzların KMP ve ICD hastalarının takibine yönelik önerileri ve cep enfeksiyonlarından kaçınmanın esaslarının değerlendirmesi
09:45 - 10:15 Uydu Sempozyumu
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 Diyabet Oturumu
11:30 - 12:00 Uydu Sempozyumu
12:00 - 12:30 Kahve Arası
12:30 - 13:15 Farklı Görüşler - 2
Öğrenim Hedefleri: Güncel kılavuz önerileri, pratik deneyim ve randomize klinik araştırma sonuçları ışığında yaklaşım

Vazovagal Senkop Hastama Kalıcı Pacemaker
• Önermem
• Öneririm
13:15 - 14:15 Öğle Yemeği
14:15 - 15:00 Salon Konuşsun- 2
NSTEMI’nın Güncel Tedavi Yönetimi
Öğrenim hedefleri: Avrupa Kardiyoloji 2020 kılavuzu rehberliğinde AKS-NSTEMI hastalarının olgu temelli tedavi önerilerinin tartışılması ve pratik hayatımıza yansımaları
15:00 - 15:30 Uydu Sempozyumu
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:45 Girişimsel Tedavide Tartışmalı Olgulara Nasıl Yaklaşalım?
Öğrenim Hedefleri: Periferik ve koroner arter hastalığının girişimsel tedavisindeki son gelişmelerin değerlendirmesi, HOKMP’ye yaklaşım ve tedavi yöntemlerinin karşılaştırması

• LMCA Girişimlerinde Son Durum: Perkütan mı? Cerrahi mi?
• Bifürkasyon Girişimlerinde Son Durum: Tek Stent mi? Çift Stent mi? Hangi Teknik?
• HOKMP’larda Septal Alkol/Cerrahi/Medikal
• Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalıklarında Hangi Hastaya Hangi Yöntem?
16:45 - 17:15 Uydu Sempozyumu
17:20 - 17:50 Uydu Sempozyumu
17:50 - 18:00 ARA
18:00 - 18:30 Uzmanına Danış

21 Eylül 2021

09:30 - 10:15 Nasıl Yapalım - 2 ?
Öğrenim Hedefleri: Güncel ve günlük pratik hayatta karşılan çeşitli trombotik klinik tabloların değerlendirmesi, kalp yetersizliği hastalarında CRT optimizasyonun önemi ve temellerinin olgu bazlı tartışılması, COVID-19 ve Kardiyovasküler son noktaların değerlendirmesi ile birlikte COVID geçiren hastaların yönetimi

• Protez Kapak Trombüslerinde Tedavi Yaklaşımı
• CRT Optimizasyonu
• COVID-19 Geçiren Hastalarda Kardiyak Hasarın Değerlendirmesi ve Hastaların Takibi
• Koroner Arter Hastalarının Anti-Trombotik Tedavisinde NOAK’ların Yeri
10:15 - 11:00 ESC ve Kardiyovasküler Akademi Derneğinin Ulusal Çalışmaların Sonuçları 2021
Öğrenim Hedefleri: Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin 2021 Kongresinde öne çıkan ve pratik hayatımızı etkileyecek klinik araştırma verilerinin değerlendirilmesi. Kardiyovasküler Akademi Derneğinin sonuçlanan ulusal araştırma verilerinin analizi ve değerlendirmesi

• ESC 2021
• LVH-TR
• Vaccine-TR
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:00 Akılcı İlaç Kullanımı

BİLDİRİ ÖZETLERİKabul edilen bildiriler E-IYAC-2021 bilimsel programında yer alacaktır. (E-IYAC 2021)


SUNUM YÜKLE


Sunum Yükle Sunum Şablonu İndir

Sunum yükleme takvimi;
* Konuşmacılar tarafından ilk taslak metinlerin sisteme yüklenmesi
20 Temmuz 2021 – 09 Ağustos 2021
* Bilim kurulu ve oturum başkanları tarafından revizyonların yapılması ve metinlerin konuşmacılara gönderilmesi
10 Ağustos 2021- 23 Ağustos 2021
* Konuşmacılar tarafından düzeltilmiş metinlerin sisteme yüklenmesi
24 Ağustos 2021 – 30 Ağustos 2021
* Tartışmacı ve oturum başkanlarına revize metinlerin iletilmesi
31 Ağustos 2021 – 5 Eylül 2021
* Sunum süresinin 10 dakikayı, slayt sayısının 20’yi aşmaması rica olunur.
KAYIT & KONAKLAMA


KAYIT VE KONAKLAMA BEDELLERİ

KAYIT BEDELİ
2 Nisan 2021
öncesi
3 Nisan - 30 Haziran
Arası
1 Temmuz
Sonrası
Uzman
1.200 TL
1.300 TL
1.400 TL
Asistan / Aile Hekimi
1.100 TL
1.200 TL
1.300 TL
Firma Temsilcisi
1.200 TL
1.300 TL
1.400 TL

 • Katılım bedellerine KDV ilave edilecektir.
 • Kongre öncesinde bütün bakiyenin kapatılması gerekmektedir. Aksi takdirde katılım konfirme edilmeyecektir.

HİBRİT KAYIT 6.000 TL

 • KVAK 2021 Kongresine fiziki olarak katılmayan katılımcılar için yukarıdaki kayıt ücreti geçerli olacaktır.
 • Katılım bedeline KDV ilave edilecektir.
 • 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Hibrit Kayıt ücreti %20 oranında artış ile revize edilecektir.

E-KAYIT 3.750 TL

KVAK 2021 Kongresinin online gerçekleşmesi durumunda;
 • Yukarıda belirtilen E-Kayıt ücreti geçerli olacaktır.
 • Katılım Bedeline KDV ilave edilecektir.
 • Kongrenin online gerçekleştirilmesine karar verilen tarihten 30 gün sonra, yapılan ön ödemeden E- Kayıt ve diğer sponsorluk ücretleri düşülüp kalan tutarın tamamı iade edilecektir.
 • 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile E-kayıt ücreti %20 oranında artış ile revize edilecektir.

KONAKLAMA 2 Nisan
Öncesi
3 Nisan - 30 Haziran
Arası
1 Temmuz
Sonrası
Tek Kişilik Oda
Tek Kişilik Oda
Tek Kişilik Oda
Elexus Hotel
7.850 TL
8.500 TL
9.200 TL

Konaklama Ücretine dâhil olan servisler;
 • Konaklanan otelde 4 gece “Tam pansiyon plus” sistem konaklama (17-21 Eylül 2021)
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan ve konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcılardan ya da sponsorlarından, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedelini ayrıca tahsil edilecektir. Kongre dış katılımcı bedeli günlük 700 TL dir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre’ye yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 2 Nisan 2021 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafl arı ve iptal edilen her oda için 1 gece ödemesi kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 2 Nisan 2021’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Kardiyovasküler Akademi Derneği ve GenX Kongre sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

TRANSFER

Havalimanı – Otel arası 17 Eylül tarihinde geliş ve 21 Eylül tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı transfer bedeli çift yön 575 TL dir. Bu tarihler dışında talep edilecek özel transferler ile ilgili GenX Kongre ile iletişime geçiniz.

Kayıt, Konaklama, Transfer ve Sponsorluk Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası
Hesap Adı: Geniks Kongre Org. Ve. Tur. Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Banka: Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu: Ahmediye - Üsküdar - 740
IBAN TL: TR28 0006 2000 7400 0006 2985 10BİLİMSEL SEKRETERYA

   Prof. Dr. Mehdi Zoghi
        Ege Üniversitesi, Kardiyoloji AD 35100
        Bornova / İzmir / Türkiye
    +90 232 - 3904001-5458
   mehdi_zoghi@hotmail.com

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   GENX KONGRE VE ORGANİZASYON
   İcadiye Cad. No:3 Kuzguncuk 34674 İstanbul
   +90(216) 310 11 00
  +90(216) 310 06 00
   kardiyovaskuler@genx.com.tr
   www.genx.com.tr