• 18 - 22 Eylül 2024, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

 • KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2024

  18 - 22 Eylül 2024, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

 • KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2024

  18 - 22 Eylül 2024, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

  KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2024

  18 - 22 Eylül 2024, Elexus Hotel - Girne, K.K.T.C

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,


Kardiyovasküler Akademi Derneği yıl boyunca çeşitli eğitim programları ve toplantılar düzenlemenin yanı sıra her zaman olduğu gibi Eylül ayında ulusal kongresini yine bilimsel içeriği yüksek ve yine geleceğimiz genç akademisyenlerimizi kapsayacak şekilde gerçekleştirmeyi planlamaktadır.


Deneğimizin ana önceliği kardiyoloji camiasının geleceği olan genç hekimlerimizi alanındaki önder akademisyenlerle buluşturmak, genç kardiyologlarımızın bilimsel platformda kendilerini ifade edebilme olanağını sağlamak ve kardiyoloji alanında karşılaştıkları zorlukları ve tartışmalı konuları beraber çözümleyebilmeyi sağlamaktır.


Daha önceki kongrelerimizde büyük bir başarıyla ev sahipliği yapan Kıbrıs Elexus Otelde 18-22 Eylül’de bu kez de siz değerli meslektaşlarımızı ağırlamayı planladık.


Hem yüksek katılımcı sayısı hem de yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal düzeyde önde gelen bilimsel kongrelerden biri olan toplantımızın bilimsel programını tüm katılımcılarımıza, özellikle genç akademisyenlere hitap edecek şekilde geniş bir konu içeriğine sahip doyurucu bir içerikle hazırladık. Bilimsel program içeriğini uluslararası tedavi kılavuzlarından, vaka bazlı yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede oluşturmaya gayret ettik. Özellikle her zaman çok ilgi çeken ‘Salon Konuşsun’ oturumları ile genç kardiyologlar kardiyoloji alanında karşılaştıkları tartışmalı alanları ve pratik çözümleri bizzat sürece dahil olarak çözümleme fırsatı bulacaklardır. Uluslararası boyutunu bu yıl güçlendirmeyi planladığımız kongremizde her yıl olduğu gibi, hakemlerimiz tarafından değerlendirilip Sözlü ve Poster Sunuma kabul edilecek bildiriler siz meslektaşlarımız tarafından bizlere ve diğer meslektaşlarımız ulaştırılacaktır.


Birlikte olmayı sabırsızlıkla beklediğimiz bu kongremizde bilimsel veriler ışığında siz değerli meslektaşlarımızın en çok karşılaştığı ve zorlandığı sorunlara hep birlikte çözümler bulmaya çalışacağız.


18-22 Eylül 2024’de Kardiyovasküler Akademi Derneği Ulusal Kardiyoloji Kongremizde buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak için siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.


Saygılarımızla,Dernek Başkanı
Prof. Dr. Ömer Kozan
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Öner Özdoğan
Dernek Genel Sekreteri
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ömer Kozan

KVAK 2024 Kongre Başkanı

Prof. Dr. Öner Özdoğan

Kongre Bilim Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Prof. Dr. Öner Özdoğan

IAYC Kongre Başkanı

Prof. Dr. Berkay Ekici

Kardiyovasküler Akademi Derneği Yönetim Kurulu

Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ömer Kozan

Danışman Üyeler
Prof. Dr. A. Oktay Ergene
Prof. Dr. Mesut Demir

Başkan Yardımcıları
Prof. Dr. Bülent Görenek
Prof. Dr. Berkay Ekici

Genel Sekreter
Prof. Dr. Mehdi Zoghi

Genel Sekreter Yardımcıları
Prof. Dr. Raşit Sayın
Prof. Dr. Öner Özdoğan

Veznedar
Prof. Dr. Nihan Turhan Çağlar

Üyeler
Prof. Dr. Pınar Türker Duyuler
Doç. Dr. Sinem Çakal
Doç. Dr. Tuncay Güzel
Uzm. Dr. Sefa Gül

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Rezzan Deniz Acar
Prof. Dr. Ömer Akyürek
Prof. Dr. İbrahim Altun
Prof. Dr. Özlem Arıcan Özlük
Doç. Dr. Beytullah Çakal
Doç. Dr. Sinem Çakal
Prof. Dr. Mesut Demir
Prof. Dr. Berkay Ekici
Prof. Dr. Oktay Ergene
Prof. Dr. Bülent Görenek
Uzm. Dr. Sefa Gül
Doç. Dr. Tuncay Güzel
Prof. Dr. Nihan Kahya Eren
Prof. Dr. Tarık Kıvrak
Prof. Dr. Ömer Kozan
Doç. Dr. Tolga Onuk
Prof. Dr. Öner Özdoğan
Prof. Dr. Selvi Öztaş
Prof. Dr. Raşit Sayın
Prof. Dr. Nihan Turhan Çağlar
Prof. Dr. Pınar Türker Duyuler
Doç. Dr. Barış Yaylak
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
GENEL BİLGİLERToplantı İsmi
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2024

Kongre Merkezi
Elexus Hotel, Girne, K.K.T.C.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcı ve refakatçilerin 18-22 Eylül 2024 tarihleri arasında kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar ve öğle yemekleri sırasında stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını güvenlik açısından önemle rica ederiz.

Stand Alanı
Kongre süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu stand alanı 18-22 Eylül arası saat 08:30 - 17:30 arası açık olacaktır.

Toplantı Programı
17 Eylül 2024 Stand Kurulumu
18 Eylül 2024 Otele giriş ve Kayıt / Bilimsel Program / Açılış
19 Eylül 2024 Bilimsel Program / Kurslar / Uydu Sempozyumları
20 Eylül 2024 Bilimsel Program / Kurslar / Uydu Sempozyumları
21 Eylül 2024 Bilimsel Program / Kurslar / Uydu Sempozyumları
22 Eylül 2024 Bilimsel Program / Kapanış


Bilimsel Sekreterlik
Kardiyovasküler Akademi Derneği

Organizasyon Sekreterliği
*Yönetim Kurulu GenX Kongre ve Organizasyon Şirketini kongrenin resmi acentası olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebiniz olduğunda GenX Kongre’ye ([email protected] ) başvurmanızı rica ederiz.BİLİMSEL PROGRAM


Çarşamba, Eylül 18, 2024

08:30 - 15:00 GİRİŞLER ve KAYIT İŞLEMLERİ
15:00 - 15:45 KURS-1
Eğitici Olgularla Kardiyak MR
15:45 - 16:45 OTURUM-1
Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde son gelişmeler

Kimlere biventriküler KRT
Kimlere sol dal pacing KRT
Kimlere sol dal optimize KRT
16:45 - 17:30 AÇILIŞ OTURUMU

Perşembe, Eylül 19, 2024

08:00 - 08:45 KURS-2
Eğitici Olgularla TEE
09:00 - 10:00 OTURUM-2
Kardiyo-onkoloji

Kemoterapi alan kardiyak ve non-kardiyak hastalarda takipte nelere dikkat et-meliyim?
Radyoterapi alan kardiyak ve non-kardiyak hastalarda takipte nelere dikkat et-meliyim?
Kanser hastalarında primer ve sekonder korumada antiagregan-antikoagülan tedavide dikkat etmem gereken durumlar nelerdir?
10:00 - 10:30 UYDU SEMPOZYUM 1
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 OTURUM-3
Akut Koroner Sendrom sonrası DAPT Tedavisinde hangi ajan ne kadar süreyle: Kafalarımız hala karışık mı?

Girişimsel tedavi yaptığım hastamda DAPT
Medikal Tedavi ile takip kararı verdiğim hastamda DAPT
De-eskalasyon yaptığım hastalarımda DAPT
11:30 - 12:00 UYDU SEMPOZYUM 2
12:00 - 12:30 KAHVE ARASI
12:30 - 13:30 OTURUM-4
Avrupa Kardiyoloji Derneği 2024 Kılavuzlarının ve Pratiğimize yön verecek klinik araştırma özetleri

Kronik Koroner Sendrom
Atriyal Fibrilasyon
Periferik arter ve Aort hastalıkları
Hotline seçmeleri
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM 3
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 SALON KONUŞSUN-1
Gebe kalp hastasının yönetimi (Olgu örnekleri ile)

Cuma, Eylül 20, 2024

08:00 - 08:45 KURS-3
Sol Dal Pacing KRT
09:00 - 10:00 OTURUM-5
İskemik inmeye kardiyak yaklaşım

İskemik inmeli hastayı kardiyak açıdan nasıl değerlendirelim?
İskemik inmeli hastayı kardiyak açıdan nasıl değerlendirelim?
İskemik inmeli hastada PFO saptadık, kapatalım mı?
Sol atriyal apendiks kapatılması (Sol atriyal apendiks değerlendirme, LAA kapatma endikasyonları ve işlemin teknik detayları)
10:00 - 10:30 UYDU SEMPOZYUM 4
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 OTURUM-6
Aterosklerotik plak: Güncel kavramlar ve gelecek perspektif

Hassas plak tanımında değişen kavramlar
Primer ve sekonder KV koruma çalışmalarında plak görüntülenmesinin yeri
Aterosklerotik plağın sistemik tedavisi: LDL kolesterol düşürücü tedavi ve ötesi
11:30 - 12:00 UYDU SEMPOZYUM 5
12:00 - 12:30 KAHVE ARASI
12:30 - 13:30 (KVAK & IAYC joint session)
Revisiting Chronic Heart Failure

2023 ACC Expert Consensus on Management of HFpEF: Key Points
Fantastic 5: Ablation in heart failure patients with atrial fibrillation
Interventional new devices for HF patients
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM 6
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 KARŞIT GÖRÜŞ
İnstent Restenoza Yaklaşım

İlaç kaplı Balon tercih edilmelidir
Debulking ve DES tercih edilmelidir

Cumartesi, Eylül 21, 2024

08:00 - 08:45 KURS-4
Karotis stentleme
09:00 - 10:00 OTURUM-7
Yapısal Kalp Kapak Hastalıklarında Transkateter Girişimler

Aort Kapak Girişimleri
Mitral Kapak Girişimleri
Sağ Kalp Kapak Hastalıklarında Girişimsel Tedavi
10:00 - 10:30 UYDU SEMPOZYUM 7
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 OTURUM-8
Vakalarla komplikasyonlar oturumu

PKG esnasında gelişen aortokoroner diseksiyon
Koroner rüptür vakası
Stent Sıyrılması vakası
TAVI esnasında gelişen koroner oklüzyon vakası
Longitudinal stent deformasyonu (Akordiyon)
Guidewire kopması
Rotablator sıkışması (entrapment)
11:30 - 12:00 UYDU SEMPOZYUM 8
12:00 - 12:30 KAHVE ARASI
12:30 - 13:30 (KVAK & IAYC joint session)
Advanced Heart Failure

Updated definition and prognostic stratification
Management of Obstructive Sleep Apnea
Mechanical circulatory support devices
13:30 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:30 UZLAŞI RAPORU
Diüretik Dirençli Kalp Yetersizliği Hastalarında Ultrafiltrasyon Tedavisi: Kardiyovasküler Akademi Derneği ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin Uzlaşı Raporu
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
15:45 - 16:15 UYDU SEMPOZYUM 9
16:15 - 16:30 KAHVE ARASI
16:30 - 17:30 SALON KONUŞSUN-2
ACC/AHA AF kılavuzunun yazarlarından biri ile olgu örnekleri ile tartışılması

Pazar, Eylül 22, 2024

09:00 - 09:45 OTURUM-9
Diyabette kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesi, tanı ve tedavisi

Asemptomatik diyabetik hastalarda makrovasküler komplikasyonları nasıl tarayalım?
Diyabetik hastalarda ek kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve yönetimi (Hipertansiyon, dislipidemi)
Diyabet kardiyovasküler hastalık risk eş değeri midir? Diyabette hızlanmış ateroskleroz
09:45 - 10:00 KAHVE ARASI
10:00 - 10:45 OTURUM-10
Zorlu İkili: Tedavi Yönetimi Nasıl olmalı?

Koroner Arter Hastalığı ve Aort Darlığı Birlikteliği
HCM ve AF
DEFKY ve KBY
10:45 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:45 OTURUM-11
2024 de yayınlanan günlük pratiğimizi etkileyen en önemli 3 çalışma

Kardiyovasküler hastalıklarla ilgili 2024’de yayımlanan en önemli 3 çalışma
Kalp kapak hastalıklarıyla ilgili 2024’de yayımlanan en önemli 3 çalışma
Kalp yetersizliğiyle ilgili 2024’de yayımlanan en önemli 3 çalışma
11:45 - 12:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
12:30 - 13:00 KAPANIŞ OTURUMU

BİLDİRİ ÖZETLERİKabul edilen bildiriler IAYC 2024 bilimsel programında yer alacaktır.


SUNUM YÜKLE


Sunum YükleSunum Şablonu İndir

Sunum yükleme takvimi;
* Konuşmacılar tarafından ilk taslak metinlerin sisteme yüklenmesi
19 Temmuz 2024 – 02 Ağustos 2024

* Bilim kurulu ve oturum başkanları tarafından revizyonların yapılması ve metinlerin konuşmacılara gönderilmesi
9 Ağustos 2024 - 16 Ağustos 2024

* Konuşmacılar tarafından düzeltilmiş metinlerin sisteme yüklenmesi
16 Ağustos 2024 – 30 Ağustos 2024

* Tartışmacı ve oturum başkanlarına revize metinlerin iletilmesi
30 Ağustos 2024 – 6 Eylül 2024

* Sunum süresinin 10 dakikayı, slayt sayısının 20’yi aşmaması rica olunur.
KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT
Uzman
8.000 TL
Asistan
7.000 TL
Firma Temsilcisi
7.000 TL

 • * Katılım bedellerine %20 KDV ilave edilecektir.
 • * Kongre öncesinde bütün bakiyenin kapatılması gerekmektedir. Aksi takdirde katılım konfirme edilmeyecektir.
 • * Kongrenin iptali durumunda sponsor firma tarafından yatırılan kayıt ücretlerinin tamamı iade edilecektir.

KONAKLAMA
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
ELEXUS OTEL
1.150€
875€

* Türk lirası olarak yapılacak ödemelerde ödeme yapıldığı günkü TCMB Efektif Döviz Kuru baz alınacak olup, kongre sonrası mutabakat kongre giriş günü TCMB Efektif Döviz Kuruna istinaden yapılacaktır.

Konaklama ücretine dâhil olan servisler;

 • * Konaklanan otelde 4 gece “Tam pansiyon plus” sistem konaklama (18-22 Eylül 2024)
 • * Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan ve konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcılardan ya da sponsorlarından, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedelini ayrıca tahsil edilecektir.
 • Kongre dış katılımcı bedeli günlük 3.000 TL’dir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre’ye yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 23 Şubat 2024 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları ve iptal edilen her oda için 1 gece ödemesi kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 23 Şubat 2024’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 30 Ağustos 2024 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Kardiyovasküler Akademi Derneği ve GenX Kongresorumluluk kabuletmemektedir
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
 • Kongrenin iptali durumunda sponsor firma tarafından yatırılan konaklama ücretlerinin tamamı iade edilecektir.

TRANSFER

Havalimanı – Otel arası 18 Eylül tarihinde geliş ve 22 Eylül tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı transfer bedeli çift yön 70 € ‘dur.
Bu tarihler dışında talep edilecek özel transferler için tek yön transfer bedeli 95 € olacaktır.
Kongrenin iptali durumunda sponsor firma tarafından yatırılan transfer ücretlerinin tamamı iade edilecektir.


Kayıt, Konaklama, Transfer ve Sponsorluk Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası
Hesap Adı: GENX TURİZM LTD. ŞTİ.
Banka: Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu: Üsküdar Çarşı Şube - 740
IBAN TL: TR28 0006 2000 7400 0006 2985 10BİLİMSEL SEKRETERYA

   Prof. Dr. Öner Özdoğan
        SBÜ. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
        Laka 35040, Bayraklı/İzmir
    0232 955 05 00
   [email protected]

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   GENX KONGRE VE ORGANİZASYON
   İcadiye Cad. No:3 Kuzguncuk 34674 İstanbul
   +90(216) 310 11 00
  +90(216) 310 06 00
   [email protected]
   www.genx.com.tr


Bilimsel program yayındadır.
Görüntülemek için tıklayınız.